AKTUALNOŚCI

09 KWIETNIA 2021
OŚWIADCZENIE O POTWIERDZENIU WOLI

Szanowni Państwo,

w przypadku trudności z elektronicznym potwierdzeniem woli bezpośrednio w systemie
rekrutacyjnym VULCAN, można pobrać stosowny druk, wypełnić go, podpisać
przez oboje rodziców i dostarczyć do przedszkola lub przesłać skanem na adres: rekrutacja.p3@raszyn.pl