DOKUMENTY

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 3 WYSPA SKARBÓW W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID - 19
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Zasady i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gminy Raszyn jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 19 /2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn
DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie
Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” w roku szkolnym 2019/2020
Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała”
Upoważnenie do odbioru dziecka
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby nieletniej, Oświadczenie o zapozaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w przedszkolu, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wskazanej przez Opiekuna Prawnego dziecka osoby do odbioru dziecka z przedszkola, Oświadczenie o zapozaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w przedszkolu, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin korzystania z wyżywienia w przedszkolu
System bezpieczeństwa w przedszkolu
Regulamin placu zabaw
Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego w przedszkolu
Regulamin wycieczek i spacerów
Procedura postępowania podczas wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć i przeziębień na terenie przedszkola
Zarządzenie dyrektora w sprawie zmiany stawki żwywieniowej
Procedura korzystania z systemu iPrzedszkole