DOKUMENTY

Regulamin korzystania z wyżywienia w przedszkolu
System bezpieczeństwa w przedszkolu
Regulamin placu zabaw
Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego w przedszkolu
Regulamin wycieczek i spacerów
Procedura postępowania podczas wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć i przeziębień na terenie przedszkola
Zarządzenie dyrektora w sprawie zmiany stawki żwywieniowej
Procedura korzystania z systemu iPrzedszkole
Upoważnenie do odbioru dziecka
Karta zgłoszenia i oświadczenie upoważnienia odbioru dziecka na dyżur wakacyjny 2019