DOKUMENTY

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” w roku szkolnym 2019/2020
Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała”
Upoważnenie do odbioru dziecka
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby nieletniej, Oświadczenie o zapozaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w przedszkolu, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wskazanej przez Opiekuna Prawnego dziecka osoby do odbioru dziecka z przedszkola, Oświadczenie o zapozaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w przedszkolu, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin korzystania z wyżywienia w przedszkolu
System bezpieczeństwa w przedszkolu
Regulamin placu zabaw
Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego w przedszkolu
Regulamin wycieczek i spacerów
Procedura postępowania podczas wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć i przeziębień na terenie przedszkola
Zarządzenie dyrektora w sprawie zmiany stawki żwywieniowej
Procedura korzystania z systemu iPrzedszkole