RAMOWY ROZKŁAD DNIA
UWZGLEDNIAJĄCY RÓŻNE FORMY AKTYWNOŚCI DZIECI W ZGODZIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach: 8.00 – 13.00

7.00 – 8.00Schodzenie się dzieci; zabawy dowolne według własnych pomysłów; praca indywidualna;
8.00 – 8.20Zabawy integracyjne i ruchowe organizowane przez nauczycielkę, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:
 • zabawy muzyczno-taneczne
 • zabawy integracyjno-ruchowe
 • zabawy rytmiczne
 • ćwiczenia gimnastyczne w grupach starszych
 • 8.20 – 9.00Przygotowanie do śniadania i śniadanie:
 • czynności organizacyjno-porządkowe
 • czynności higieniczne
 • 9.00 – 9.10Zabawa relaksacyjno-koncentrująca sprzyjająca wyciszeniu przed planowymi zajęciami dydaktycznymi
  9.00 – 10.00Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (zespołowe, grupowe) – cykliczne zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej i planu pracy z wykorzystaniem metod:
 • metoda dobrego startu – wg M. Bogdanowicz,
 • dziecięca matematyka – wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • edukacja przez ruch – wg D. Dziamskiej,
 • ruch Rozwijający W. Sherborne,
 • zajęcia sensomotoryczne,
 • zajęcia teatralne i z wykorzystaniem dramy,
 • zajęcia profilaktyczne (logopedyczne; promujące zdrowie i bezpieczeństwo).
 • zajęcia grafomotoryczne,
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą (plastyczne, muzyczne),
 • realizacja projektów,
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe,
 • 10.00 – 11.45Pobyt na powietrzu:
 • spacery w najbliższej okolicy,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • gry i zabawy sportowe,
 • zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego,
 • lub swobodne zabawy dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela w kącikach zainteresowań:
 • zabawy konstrukcyjne,,
 • zabawy manipulacyjne,
 • zabawy rozwijające mowę,
 • zabawy ćwiczące koncentrację uwagi,
 • zabawy rozwijające logiczne myślenie,
 • zabawy kształtujące umiejętność współdziałania,
 • zabawy rozwijające kompetencje komunikacyjne,
 • 11.45 – 12.00Zabiegi higieniczne i przygotowanie do obiadu
  12.00 – 12.30Obiad
  12.30 – 13.00Zabiegi higieniczne i organizacja odpoczynku
  13.00 – 14.00Odpoczynek – wyciszenie, relaksacja (higiena układu nerwowego):
 • słuchanie muzyki
 • słuchanie bajek
 • w grupie najstarszej: zajęcia dydaktyczne, swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości, praca stymulacyjna, gry zespołowe,.
 • 14.00 – 14.30Zabawy ruchowe i grupowe
  14.30 – 15.00Podwieczorek.
  15.00 – 17.00W zależności od pory roku:
 • swobodne zabawy w ogrodzie lub w sali dziecięcej
 • praca indywidualna
 • obserwacja dzieci pod kątem umiejętności społecznych prowadzona przez nauczycieli

 • Podane godziny podlegają pewnym wahaniom
  w zależności od wieku dzieci, pory roku, pogody
  oraz indywidualnych potrzeb w danym dniu.